Falkmans Trappa

Falkmans TrappaFalkmans Trappa är en unik varumärkesskyddad modell för disposition som blandar klassik retorik med modern dramaturgi. Den fungerar också som en arbetsmetod för att förbereda och leverera tal, presentationer, pitcher, argumentationer, föreläsningar, debatter och utbildningar.

Vi på Falkman Råd & Retorik är övertygade om att tala väl och vara övertygande inte är en gåva eller talang vi föds med. Konsten att tala handlar om teknik, metod och övning. Basen i vår undervisning är dispositionsmodellen Falkmans Trappa. Falkmans Trappa hjälper dig fånga publikens intresse, locka dem att lyssna genom att skapa ett informationssug och när du är färdig kommer de vara övertygade om att ditt förslag är det enda rätta!