Retorikkurs som del av ett större utbildningsprogram

Retorikkurs som del av ett större utbildningsprogramFalkman Råd & Retorik har lång erfarenhet av att vara en del i ett större sammanhang, i allt från strategiplanering till ledarutveckling. Vi hjälper deltagarna att paketera och formulera de insikter de fått under utbildningen så att de kan övertyga organisationen, ledargruppen eller kollegorna om det som behöver förbättras.

Vi erbjuder retorikkurser i hela Sverige och skräddarsyr dem efter era behov.